1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo Red [GTS124]

1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo Red [GTS124]

販売価格: 14,000円(税別)

(税込価格: 15,120円)

希望小売価格: 18,900円

GT SPIRIT 1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo Red [No.GTS124]

World Limited 1,750pcs