1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo White [GTS012KJ]

1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo White [GTS012KJ]

販売価格: 16,200円(税別)

(税込価格: 17,820円)

希望小売価格: 19,440円

GT SPIRIT 1/18scale Koenig Testarossa Twin Turbo White [No.GTS012KJ]